Loading

Encore Seven & Szostak Design

[EN] We are happy to present our Hi-Fi audio product which is being created here: an exclusive tube amplifier with a dedicated concrete slab table.

[PL] Tu powstaje unikalny i ekskluzywny produkt audio-design: wzmacniacz lampowy klasy high-end i dedykowany stół betonowy.

Vacuum Tube Amplifier

A fully analog high-end stereo vacuum tube amplifier with separate three-part construction: line preamplifier, power amplifier, separate power supply.

Wzmacniacz lampowy

W pełni analogowy wzmacniacz lampowy stereo klasy high-end o dzielonej, trzyczęściowej budowie: przedwzmacniacz, końcówka mocy, wydzielony zasilacz.

Power amplifier

The reference power amplifier is based on four KT88 power tubes working in parallel, two per channel, in Single-Ended topology in triode mode. The output power is 20 W per channel. The amplifier works in pure class A throughout its entire range. The audio circuit is balanced, whereas the components used in the construction are carefully selected and come from recognized manufacturers.

Preamplifier

The stereo preamplifier complements and is dedicated to the power amplifier. For the best input stage, we provide the low-power EF86 pentode tubes due to low noise and very low microphonics. The tip is controlled by double ECC83 triodes and the preamp is equipped with a unique gyroscopic volume remote control.

Power suply

The external power supply has been separated for better sound isolation from mechanical vibrations and unwanted electromagnetic interference. Founded on a hand-wound powerful transformer and a tube rectifier diode, it provides the appropriate quality of current to be delivered to the amplifier. The dedicated power supply is part of the entire audio set.

Wzmacniacz mocy

Audiofilska końcówka mocy bazująca na czterech lampach mocy KT88 pracujących równolegle, po dwie na kanał, w topologii Single-Ended w trybie triodowym. Moc wyjściowa wynosi 20 W na kanał. Wzmacniacz w całym zakresie pracuje w czystej klasie A. Tor audio jest zbalansowany, a komponenty użyte do budowy są starannie wyselekcjonowane i pochodzą od uznanych producentów.

Przedwzmacniacz

Przedwzmacniacz stereo stanowi uzupełnienie końcówki mocy i dla niej jest dedykowany. W stopniu wejściowym wybór lamp padł na pentody małej mocy EF86 z racji niskich szumów i bardzo małego mikrofonowania. Sterowaniem końcówką zajmują się podwójne triody ECC83. Preamp wyposażony w unikalny żyroskopowy pilot zdalnego sterowania głośnością.

Zasilacz

Koncepcja wydzielenia zasilacza do oddzielnej obudowy ma zapewnić separację od drgań mechanicznych i niepożądanych zakłóceń elektromagnetycznych. Oparty na ręcznie nawijanym mocnym transformatorze i lampowej diodzie prostowniczej zapewnia wysoką jakość prądu dostarczanego do wzmacniacza. Dedykowany zasilacz jest częścią całego zestawu audio.

Cooling concrete table

Perforation tabletop, pressure chamber, air pump. Materials: polished white concrete, stainless steel, brass tubes, wood. Three-piece Hifi Tube Amplifier set: B. Power supply/ C. Preamplifier/ D. Power amplifier.

Chłodzący stół betonowy

Stół chłodzący z perforowanym blatem betonowym, komorą podwyższonego ciśnienia i pompą powietrza. Materiały: polerowany beton, drewno lite, stal szlachetna, rurki mosiężne, zestaw wentylatorów. Trzyelementowy wzmacniacz lampowy: B. Zasilacz/ C. Przedwzmacniacz/ D. Końcówka mocy.